Ἐπιστολὴ Ἱεροψαλτῶν Σάμου πρὸς Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ.Εἰρηναῖον

ANALOGIO_2_Ἐν Σάμῳ τῇ 6η Αὐγούστου 2016

Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης
Κύριον Κύριον ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Ἁγίου Μηνᾶ 25
71201 Ἡράκλειον Κρήτης

Σεβασμιώτατε,
Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τῶν ἱεροψαλτικῶν καθηκόντων του, τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε. Πρωτοψάλτου καὶ Χοράρχου Κυρίου Ἰωάννου Δαμαρλάκη, ἐκλεκτοῦ καὶ διακεκριμένου συναδέλφου, γνωστοῦ διὰ τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ λειτούργημά του, ταλαντούχου ὑμνῳδοῦ καὶ ὄντως χαρισματούχου. Ὅθεν εὐσεβάστως καὶ προσκυνητῶς παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Γερασμίαν Σεβασμιότητα, γνωστὴν τοῖς πᾶσι διὰ τὴν πραότητα τοῦ χαρακτῆρος καὶ τὴν πνευματικὴν εὐρυχωρίαν, ὅπως ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καὶ δώσῃ λύσιν ἐν πνεύματι ἐπιεικείας, χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ εἰρηνικῆς καταλλαγῆς.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως
ἀσπαζόμενοι τὴν δεξιὰν ὑμῶν διατελοῦμεν
οἱ τῆς ἀκριτικῆς Σάμου Μουσικοδιδάσκαλοι:

Γεώργιος Ἀγγελινάρας
Κωνσταντῖνος Γιαννοῦτσος
Χριστόδουλος Λάνδρος
Μάριος Ἀριστείδου
Νικόλαος Κουμαραδιὸς
Ἰωάννης Δουκέλλης
Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *