Εγκύκλιος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου

patriarxeioἌς παρακαλέσωμεν τόν Ὅσιον Πορφύριον νά πρεσβεύῃ πρός Κύριον ἵνα εὐλογήσῃ καί τό ἀρχόμενον νέον ἔτος, τό ὁποῖον, κατά τό ἔθος, ἐφέτος ἀπεφασίσαμεν συνοδικῶς νά ἀφιερώσωμεν εἰς τό ἱστορικόν γεγονός τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς μεταρρυθμίσεως, ἀπό τῆς ὁποίας συμπληροῦνται διακόσια ἔτη. Τιμῶμεν ἕν γεγονός καθοριστικόν διά τήν λατρευτικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται διά τήν τροποποίησιν τοῦ συστήματος καταγραφῆς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, τῇ μερίμνῃ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἡ τροποποίησις αὕτη συνετέλεσε σημαντικῶς εἰς τήν εὐρυτέραν διάδοσιν τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἥτις ἐκινδύνευε νά παραμείνῃ κτῆμα μιᾶς περιωρισμένης μόνον μερίδος ἀνθρώπων. Διά τοῦτο ἐκρίναμεν καλόν νά ἐνθυμηθῶμεν ἐφέτος τό γεγονός τοῦτο, ὡς ὑπόμνησιν τῆς μερίμνης ἡμῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποιμένων διά τήν διάσωσιν καί διάδοσιν τῆς παραδοσιακῆς ἐκκλησιαστικῆς μελῳδίας καί ἐν γένει τῆς βυζαντινῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *