ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Ανδρέας Λ. Παπανδρέου)

Συνέντευξη του αειμνήστου δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, πολιτικού επιστήμονα και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Ανδρέα Λεωνίδα Παπανδρέου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου. Παρουσίαση: Γιάννης Δαμαρλάκης. (18/12/94)

(Έτερη συνέντευξη του Ανδρέα Λ. Παπανδρέου υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ikoukouzelis.com/archives/4874)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΓΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – «Ψαλτική Τέχνη» (Β. Κατσιφής – Δ. Ιωαννίδης)

Απόσπασμα της εκπομπής «Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση», με θέμα την Ψαλτική Τέχνη. Προσκεκλημένοι, οι πρωτοψάλτες – μουσικοδιδάσκαλοι Βασίλειος Καστιφής και Δημήτριος Ιωαννίδης. Παρουσίαση: Γιάννης Δαμαρλάκης. (28/11/99)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – «Παναγία Καμαριανή»

Θέμα της εκπομπής, η ανέγερση του ιερού ναού της Παναγίας της Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης. Για την ιστορία της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Καμαριανής, την οποίαν έφεραν οι Αλικαρνασσείς από τη Μικρά Ασία, μιλά ο προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου π.Μιχαήλ. Περισσότερα στοιχεία, αλλά και θαύματα της ιεράς εικόνος αναφέρει η Φρατζέσκα Πατιτάκη, ενώ όμιλος γυναικών αποδίδει Μικρασιάτικα τραγούδια.
Παρουσίαση: Γιάννης Δαμαρλάκης. (1994)

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕΒΡΕΛΗΣ – «Ήχοι της Βυζαντινής Μουσικής»

Στην τρίτη συνέντευξή του, ο μουσικοδιδάσκαλος – μουσικοσυνθέτης Αστέριος Δεβρελής μιλά για τους ήχους της Βυζαντινής Μουσικής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και τα συναισθήματα που προκαλεί στην ψυχή του ανθρώπου ο καθένας από αυτούς. Παρουσιάζει ο μακαριστός π.Θεόφιλος Τερεζάκης.

(Οι εκπομπές του κ.Δεβρελή υπάρχουν ήδη στους παρακάτω συνδέσμους, σε ψηφιοποίηση Κώστα Πανουσάκη από τις πρωτότυπες κασέτες:)
https://youtu.be/oRlvRNZsEYw
https://youtu.be/uQkrgK8UwC0
https://youtu.be/AucE1SX2hgU

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕΒΡΕΛΗΣ – «Θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής»

Στη δεύτερη συνέντευξή του, ο μουσικολογιώτατος πρωτοψάλτης και μελοποιός Αστέριος Δεβρελής δίνει περισσότερα στοιχεία της θεωρίας της Βυζαντινής Μουσικής, ενώ αναφέρει και τις αντιστοιχίες των Ήχων με μουσικά ακούσματα της αρχαιότητας. Παρουσιάζει ο μακαριστός π.Θεόφιλος Τερεζάκης.

(Οι εκπομπές του κ.Δεβρελή υπάρχουν ήδη στους παρακάτω συνδέσμους, σε ψηφιοποίηση Κώστα Πανουσάκη από τις πρωτότυπες κασέτες:)
https://youtu.be/oRlvRNZsEYw
https://youtu.be/uQkrgK8UwC0
https://youtu.be/AucE1SX2hgU

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΕΒΡΕΛΗΣ – «Βυζαντινή Μουσική»

Ο Πρωτοψάλτης – Μουσικοδιδάσκαλος Αστέριος Δεβρελής μιλά για την πορεία του στην Ψαλτική Τέχνη, τα πρώτα του βήματα, τους Διδασκάλους του, αλλά και τις βασικές έννοιες της Βυζαντινής Μουσικής. Παρουσιάζει ο μακαριστός π.Θεόφιλος Τερεζάκης.

(Οι εκπομπές του κ.Δεβρελή υπάρχουν ήδη στους παρακάτω συνδέσμους, σε ψηφιοποίηση Κώστα Πανουσάκη από τις πρωτότυπες κασέτες:)
https://youtu.be/oRlvRNZsEYw
https://youtu.be/uQkrgK8UwC0
https://youtu.be/AucE1SX2hgU

Επιστολή Ιεροψαλτών Σάμου προς Αρχιεπίσκοπον κ.κ.Ειρηναίον

ANALOGIO_2_Ἐν Σάμῳ τῇ 6η Αὐγούστου 2016

Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης
Κύριον Κύριον ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Ἁγίου Μηνᾶ 25
71201 Ἡράκλειον Κρήτης

Σεβασμιώτατε,
Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληροφορήθημεν τὴν ἀπομάκρυνσιν ἐκ τῶν ἱεροψαλτικῶν καθηκόντων του, τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Ψαλτῆρος τῆς Α.τ.Χ.Μ.Ε. Πρωτοψάλτου καὶ Χοράρχου Κυρίου Ἰωάννου Δαμαρλάκη, ἐκλεκτοῦ καὶ διακεκριμένου συναδέλφου, γνωστοῦ διὰ τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀφοσίωσίν του εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ λειτούργημά του, ταλαντούχου ὑμνῳδοῦ καὶ ὄντως χαρισματούχου. Ὅθεν εὐσεβάστως καὶ προσκυνητῶς παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Γερασμίαν Σεβασμιότητα, γνωστὴν τοῖς πᾶσι διὰ τὴν πραότητα τοῦ χαρακτῆρος καὶ τὴν πνευματικὴν εὐρυχωρίαν, ὅπως ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος καὶ δώσῃ λύσιν ἐν πνεύματι ἐπιεικείας, χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ εἰρηνικῆς καταλλαγῆς.

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως
ἀσπαζόμενοι τὴν δεξιὰν ὑμῶν διατελοῦμεν
οἱ τῆς ἀκριτικῆς Σάμου Μουσικοδιδάσκαλοι:

Γεώργιος Ἀγγελινάρας
Κωνσταντῖνος Γιαννοῦτσος
Χριστόδουλος Λάνδρος
Μάριος Ἀριστείδου
Νικόλαος Κουμαραδιὸς
Ἰωάννης Δουκέλλης
Παναγιώτης Ἀγγελόπουλος

Επιστολή Ι. Δαμαρλάκη

 

ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ_ΟΝΟΜΑ

DAMARLAKIS_ANALOGIO_3   ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Προς
τα Μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κοιν.:
  1.ΔΗΜΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. κ.Ελένη Πλαγιωτάκη, Συγγραφέα
 3. Μ. Μπελιβάνη, Μουσικό
  4. Μέλη της Χορωδίας
 
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες!
          Μετά τα τελευταία γεγονότα, τα οποία συνέβησαν σε βάρος μου (όσον αφορά την αποπομπή μου από τον Άγιο Μηνά), μού είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να συνεχίσω την προετοιμασία για τη μεγάλη εκδήλωση – αφιέρωμα στον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ που ετοιμάζαμε για τις 14 Σεπτεμβρίου, στο κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης», με το έργο της κ.Ελένης Πλαγιωτάκη – Σαατσάκη. Η ψυχολογική μου κατάσταση, καθώς και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, δεν μου επιτρέπουν να εργασθώ όπως επιθυμώ και θέλω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μου είναι αδύνατον…
          Σας παρακαλώ πολύ να ενημερώσετε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμο κ.λ.π.) για την αναβολή της παραστάσεως.
Περίλυπος εστίν η ψυχή μου!
          Με τιμή και  αγάπη για την συμπαράστασή σας, αλλά και την κατανόησή σας για τη θέση μου.
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ

         

Πονεῖ τὸ δέντρο ὅταν κόβεις τὸν καρπὸ; (του Χ. Βακάκη)

analogioΠονεῖ τὸ δέντρο (ἄν ἐμεῖς εἶμαστε δέντρο) ὅταν κόβεις τὸν καρπὸ γιὰ νὰ τὸν φᾶς; Ἐξαρτᾶται! Καὶ ὁ καρπὸς ζωὴ εἶναι καὶ ζωὴ μπορεῖ νὰ δώσει! Ὁ Ἰωάννης Δαμαρλάκης πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἠρακλείου Κρήτης εἶναι καρπὸς μιᾶς μακρόχρονης παραδόσεως, (τὸ δέντρο δηλαδή), συνάμα δε, ἱστορίας καὶ προσφορᾶς! Ὁ ἴδιος, σαφέστατα, δίνει ἀπαντήσεις τῆ σήμερον σὲ πολλὰ ἐρωτήματα καὶ ἄλλα ζητήματα περὶ τῆς ψαλτικῆς καὶ ἀσφαλῶς ἀποτελεῖ ἕνα σηματικὸ ἀποκούμπι μιᾶς δοκιμασμένης ἐμπειρίας. Ἡ ἀξιόλογη συγγραφικὴ του δραστηριότητα ἐμβαθύνει τὶς μουσικὲς ἀναζητήσεις ὅλων μας.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη… ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀφανίζει… ἐξυψώνει! Ἀλίμονο ἄν ἀφανίζει τέτοιους ἀνθρώπους! Ἐπ’ αὐτοῦ πολὺ φοβοῦμαι γιατὶ δὲν ξέρω ἄν ἐπιτρέπεται πλέον νὰ ὁμιλοῦμε γιατὶ μπορεῖ καὶ νὰ μᾶς τὸ ἀπαγορέψουν… Παρόλ’ αὐτά, ὅμως, ἡ ἀδικία μὲ τὸ γεγονὸς τῆς ἐξ ἀναγκασμοῦ παραιτήσεως τοῦ Ἄρχοντα καὶ Πρωτοψάλτου Ἰωάννου Δαμαρλάκη κάθε ἄλλο παρὰ τιμᾶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης! Καὶ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ ποῦμε μὲ τὴν πιὸ στεντόρεια φωνή! Ποιοὶ ἀλήθεια εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀνεβαίνουν καὶ κατεβαίνουν στὰ «μεγάλα ἀναλόγια»; Δὲν ἔχουν ὄνομα; Τὶ ἐξυπηρετοῦν;
Χαράλαμπος Βακάκης