«ΕΙΣ ΚΕΚΟΙΜΗΝΕΝΟΥΣ» (βιβλίο)

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στην εικόνα, εκείνη μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)
 
ΒΙΒΛΙΟ_ΔΑΜΑΡΛΑΚΗ_ΕΙΣ_ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ

 

Βιβλίο Ιερών Ακολουθιών «Εις Κεκοιμημένους», υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη, Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, καθηγητού Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής μουσικής. (Έτος εκδόσεως: 2003)

«ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ» (ψηφιακός δίσκος)

Από το φωνοαρχείο του Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Ιωάννου Δαμαρλάκη. Η ηχογράφηση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Δασκάλου του Μανώλη Χατζημάρκου, όταν 24 ετών ήταν μαθητής του, στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών. Στο μουσικό δείγμα ακούγονται: «Ερχόμενος ο Κύριος», «Σε τον της Παρθένου Υιόν». Ψάλλει ο Ιωάννης Δαμαρλάκης.
Έτος ηχογράφησης: 1979.
Παραγωγή: «Η Κατ΄ Ανατολάς Πύλη», τηλ/φαξ: 2310-946677,
e-mail: ikatanatolaspili@gmail.com

MEGALH_EBDOMAS_CD_piso

«ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ» (ψηφιακός δίσκος)

Από την υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Στο μουσικό δείγμα ακούγονται: «Τον Νυμφώνα Σου βλέπω», «Εξέδυσάν με». Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Δαμαρλάκης, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.
Παραγωγή: «Η Κατ΄ Ανατολάς Πύλη», τηλ/φαξ: 2310-946677,
e-mail: ikatanatolaspili@gmail.com

TON_NYMFONA_SOU_CD_piso

«ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ» (ψηφιακός δίσκος)

Μεγαλυνάρια (εγκώμια) και αργά ευλογητάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Ψάλλει η Βυζαντινή χορωδία του Ι.Μ.Ν. του Αγίου Μηνά, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Δαμαρλάκη. Μονωδίες: Ιωάννης Δαμαρλάκης. (Ακολουθεί μουσικό δείγμα.)
Παραγωγή: Χατζηδάκη – Καλαθάκη, Καστέλλι Καινούριου.

EPITAFIOS_THRINOS_CD_piso

«ΚΥΜΑΤΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» (ψηφιακός δίσκος)

Από την Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Απόδοση ύμνων: Ιωάννης Δαμαρλάκης (Πρωτοψάλτης). Φιλική συμμετοχή: Μαριώ. (Ακολουθεί μουσικό δείγμα.)
Παραγωγή: Music Box International (Αλίμου 76 – Αθήνα) – 1999.

KYMATI_THALASSHS_CD_piso

ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ (βιβλίο)

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στην εικόνα, εκείνη μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)

ΒΙΒΛΙΟ_ΔΑΜΑΡΛΑΚΗ_ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ_ΥΜΝΟΣ

 

Βιβλίο Ιεράς ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου, υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη, Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, καθηγητού Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής μουσικής. (Έτος εκδόσεως: 2005)

«ΚΑΛΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤ΄ΟΚΤΑΗΧΙ» (Βιβλίο και ψηφιακοί δίσκοι)

Τραγούδια και κάλαντα του αγίου Δωδεκαημέρου σε οκτώ ήχους. Πολυτελής έκδοση που περιλαμβάνει δύο ψηφιακούς δίσκους (ένα με ψαλτικά, ένα με κάλαντα – τραγούδια) κι ένα βιβλίο με όλα τα μουσικά ακούσματα των δίσκων, γραμμένα με τους χαρακτήρες της Εκκλησιαστικής, Βυζαντινής Μουσικής. Τα «Καλαντίσματα στ′ οκταήχι» είναι διασκευές υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη, βασισμένα σε παραδοσιακά κάλαντα απ όλη την Ελλάδα, προσφέροντας έτσι εναλλακτική πρόταση στα «ξενόφερτα» τραγούδια των ημερών. Το έργο παρουσιάζεται με τρεις τρόπους: 1) Παραλλαγή (ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές της Βυζαντινής Μουσικής), 2) Μέλος (ψαλμωδία, συνοδεία ισοκρατήματος) και 3) Τραγούδι (τραγουδιστές και μουσικά σύνολα). Στο μουσικό δείγμα που ακολουθεί ακούγονται: Παραλλαγή: Ιωάννης Δαμαρλάκης, Ψαλμωδία: ορχήστρα «Ορφέας», Τραγούδι: Φανή Δαμαρλάκη.
Εκδόσεις: «Η ΚΑΤ′ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΠΥΛΗ», τηλ./φαξ: 2310-946677, e-mail: ihorama@otenet.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (ψηφιακός δίσκος)

Βυζαντινοί ύμνοι από την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος (η μνήμη του τιμάται στις 12 Νοεμβρίου). Ψάλλει ο Άρχων Διδάσκαλος του Ψαλτήρος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Ιωάννης Δαμαρλάκης. Προλογίζει ο πατήρ Ιωάννης Μαρκάκης, πρόεδρος του φιλανθρωπικού συλλόγου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων».

AG_IOANNIS_ELEHMON_PISO

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΗΝΑ (ψηφιακός δίσκος)

Μουσικό δείγμα από τον ψηφιακό δίσκο: «Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΗΝΑΝ». Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ιωάννης Δαμαρλάκης, Άρχων Διδάσκαλος του ψαλτήρος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, συνοδεία ισοκρατήματος. Εκφωνεί ο πατήρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης, προϊστάμενος του Ι.Μ.Ν. του Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

Ο δίσκος περιέχει επίσης: 1) Ευλογητός ο Θεός, 2) Κύριε εισάκουσον (Ψαλμ. 142), 3) Θεός Κύριος – τροπάρια, 4) Ελέησόν με ο Θεός (Ψαλμ. 50), 5) Ο Κανών – Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Ωδή, 6) Αίτησις, 7) Κοντάκιον, 8) Προκείμενον, 9) Ευαγγέλιον, 10) Δόξα… Ταις του αθλοφόρου, 11) Και νυν… Ταις της Θεοτόκου, 12) Ελέησόν με ο Θεός… Τον υπεραθλήσαντα, 13) Σώσον ο Θεός τον λαόν σου, 14) Κύριε ελέησον, 15) Ζ΄, Η΄ και Θ΄ Ωδή του κανόνος, 16) Άξιον Εστί – Μεγαλυνάρια, 17) Τρισάγιον, 18) Αίτησις,
19) Απολυτίκιον, 19) Απολυτίκιον, 20) Εκτενής – Απόλυσις, 21) Πάντων προσδαμόντων Αθλητά, 22) Δι΄ ευχών.

AGIOS_MHNAS_PISO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραγωγή: «Η ΚΑΤ΄ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΠΥΛΗ», τηλ./φαξ: 2310-946677, κιν.: 6974.483.588, e-mail: ikatanatolaspili@gmail.com /  ihorama@otenet.gr

ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (βιβλίο)

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στην εικόνα, εκείνη μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)

ΒΙΒΛΙΟ_ΔΑΜΑΡΛΑΚΗ_ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ_ΑΓΙΟΥ_ΜΗΝΑ

Ολόκληρη η ιερά ακολουθία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά, γραμμένη με τους χαρακτήρες της Βυζαντινής, Εκκλησιαστικής μουσικής, υπό Ιωάννου Δαμαρλάκη, Άρχοντος Διδασκάλου του Ψαλτήρος της Μ.τ.Χ.Ε. και καθηγητού Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής μουσικής. ΄Εκδοσις: «Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» (2004).