ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΑΜΑΤΑ – «Τι είναι αίρεση;» (Δ. Κόκορης)

Γνωρίζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε τι Θεό πιστεύουν; Τι ακριβώς είναι αίρεση; Τι λέει η 2η Οικουμενική Σύνοδος περί αιρέσεων; Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα απαντά, με επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή, ο συγγραφέας, ειδικός ερευνητής επί των αιρέσεων και ανώτατος αξιωματικός της Αεροπορίας εν αποστρατεία Δημήτριος Κόκορης. (28/1/15)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΝΑΜΑΤΑ – «Ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη» (Δ. Κόκορης)

Είναι η Παλαιά Διαθήκη βιβλίο της Ιστορίας των Εβραίων ή βιβλίο του Θεού και της Προϊστορίας του Χριστού; Πρέπει οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τη μελετούν; Ποια από τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμόζουν; Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήματα απαντά, με επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή, ο συγγραφέας, ειδικός ερευνητής επί των αιρέσεων και ανώτατος αξιωματικός της Αεροπορίας Ε.Α. Δημήτριος Κόκορης. (19/1/15)