Ερωτηματολόγιο Α΄


 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Αγαπητά μου αδέλφια!

Στην προσπάθειά μου για την πλατιά διάδοση και προβολή της «πατρώας» Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, προτίθεμαι να εκδώσω «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ» βασισμένο στην ιερή ψαλτική παράδοση, αλλά με σημερινά παιδαγωγικά, γλωσσικά, μαθησιακά και τεχνικά δεδομένα. Κάθε εποχή έχει να παρουσιάσει και τα δικά της διδακτικά, εποπτικά τεχνικά μέσα. Σήμερα που η τεχνολογία ακολουθεί μια πορεία απίστευτης εξέλιξης εμείς θα μείνουμε πίσω; Θα την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη; Όχι, φυσικά! Χωρίς να αλλοιώσουμε έστω και το παραμικρό από αυτά που παραλάβαμε, θα βάλουμε την τεχνολογία να υπηρετήσει την ψαλτική παράδοση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά με βάση και κανόνα μας: «ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ».

Στόχος, η Θεωρία να συμβαδίζει με την Ψαλτική Πράξη, σε στέρεες βάσεις, εύκολα, κατανοητά και απλά. Άλλωστε το γνώρισμα της Ψαλτικής Τέχνης είναι η απλότητα, η μεγαλοπρέπεια και η κατάνυξη.

Έπειτα από 50 χρόνια συνεχούς μαθητείας, διδασκαλίας, μελέτης, έρευνας και δημιουργίας, ήθελα σε συνεργασία με πολλούς παράγοντες (ψάλτες, καθηγητές, δασκάλους, παιδαγωγούς, ινστιτούτα, ωδεία, πανεπιστήμια, ιατρούς, αλλά και απλούς μαθητές –τριες, σπουδαστές –τριες κ.α.), αλλά κυρίως με βάση την ιερή παράδοση και τους ιερούς περί ψαλμωδίας κανόνες, να προχωρήσω σε μια έκδοση με τα σημερινά επιστημονικά, παιδαγωγικά και μουσικολογικά δεδομένα.

Θερμή παράκληση για συνεργασία. Η ιερή μουσική δεν ανήκει σε κανέναν παρά μόνο στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι «μέσον» προσευχής και τίποτε άλλο. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω παρά ελάχιστα περί της μουσικής της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ τη βοήθειά σας, προς «δόξαν Θεού»!

Πιο κάτω θα βρείτε την Α΄ σειρά ερωτήσεων που θ’αναρτηθούν στο διαδίκτυο για 2 περίπου μήνες. Αν θέλετε, απαντάτε επωνύμως ή ανωνύμως. Οι απαντήσεις θα μας βοηθήσουν σημαντικά στην ολοκλήρωση του έργου και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: (1η δωδεκάδα)

1) Έχετε ασχοληθεί με την Ψαλτική, πρακτικά ή μαθαίνοντας Βυζαντινή Μουσική;
2) Ποιο ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσετε;
3) Όταν ξεκινήσατε να μαθαίνετε, τι σας δυσκόλεψε;
4) Αν σταματήσατε την εκμάθηση, ποια ήταν η αιτία;
5) Αν συνεχίσετε, σε ποια σημεία δυσκολεύεστε;
6) Πιστεύετε ότι στην εκμάθηση της Βυζαντινής Μουσικής συμβάλλει η               πρακτική εκμάθηση ορισμένων τροπαρίων;
7) Τι προτείνετε στο δάσκαλο για την καλύτερη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής;
8) Τι προτείνετε στο μαθητή για την καλύτερη εκμάθηση;
9) Πιστεύετε ότι ένα όργανο θα βοηθούσε καλύτερα στη διδασκαλία ή στη μαθητεία της Βυζαντινής Μουσικής;
10) Η διδασκαλία και η μαθητεία πρέπει να γίνεται με οπτικοακουστικά  μέσα; (Δηλαδή, ηχογραφεί ο μαθητής το δάσκαλο και τον έχει στο σπίτι για να τον ακούει.)
11) Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η διδασκαλία της Μουσικής, ατομικά, ομαδικά ή και τα δύο εναλλάξ;
12) Πόσες ώρες εβδομαδιαίως θα θέλατε για μάθημα ή πόσες ώρες διαθέτετε;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ

Τρίτος κύκλος ερωτήσεων («Δέσποινα πρόσδεξαι – Ταχύ προκατάλαβε – Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω»)

1) Το Θεοτοκίον «Δέσποινα πρόσδεξαι…» αλλού απαντάται σε ήχο Β΄ και αλλού σε ήχο πλ. Δ΄ . Ποιο είναι το σωστό ή αν αλλού ψάλλεται σε ήχο Β΄ και αλλού σε πλ. Δ΄ και γιατί;

2) Το Προσόμοιον «Ταχύ προκατάλαβε…» ο Ιωάννης το έχει διαφορετικά από το πρωτότυπο που είναι γραμμένο από τον Πέτρο. Ποιο είναι το σωστό και γιατί;

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στο μουσικό κείμενο, εκείνο μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)

3) Τα Εξαποστειλάρια του Γ΄ ήχου π.χ. «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω…» είτε έχουν την φθορά του Νη (Διατονική), είτε όχι στον Κε (Βου) ψάλλονται με ύφεση. Γιατί;

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στο μουσικό κείμενο, εκείνο μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)

Αναμένω!

Με τιμή
Ιωάννης Δαμαρλάκης

3 Ερωτήματα (4/12/19)

1) Στο δογματικό Δοξαστικό του Εσπερινού στον πλ. Δ΄, ο ΠΕΤΡΟΣ καταλήγει με τον «τύπο» του ειρμολογικού μέρους. Εγώ έγραψα την κατάληξη όπως θα έπρεπε, δηλαδή σύμφωνα με τις γνωστές καταλήξεις των στιχηραρικών μελών και δη των δοξαστικών. Οπωσδήποτε το σωστό είναι του ΠΕΤΡΟΥ. Το ερώτημά μου όμως είναι γιατί;

2) Σε πολλά τροπάρια του πλ. Δ΄, αλλά και σε άλλους ήχους, υπάρχει το «σχήμα» όπως στο «Εσπερινόν ύμνον…». Στη λέξη «…προσφέρομεν…» (εκεί που το έχω υπογραμμίσει) φαίνεται ως παρατονισμός. Είναι; Οπωσδήποτε ο ΠΕΤΡΟΣ το κατέγραψε σωστά και μάλιστα το Συνέχεια

Ερώτηση (Αναβαθμοί Α΄ Ήχου)

 

Από τον Δάσκαλό μας κ.ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΜΑΡΛΑΚΗ
(Απόσπασμα από το βιβλίο μου που θα εκδοθεί λίαν συντόμως)

 

 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ» (Αναβαθμοί Α΄ Ήχου)

Γιατί το πρώτο «προκείμενο» ο μέγας ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ το καταλήγει στον ΔΙ και το δεύτερο στον ΠΑ;

(Κάνοντας δύο φορές «κλικ» επάνω στο μουσικό κείμενο, εκείνο μεγεθύνεται για ευκολότερη ανάγνωση.)

Ερωτήματα 5 και 6 θεωρίας και πράξης της Β.Μ.

Ερώτημα 5ο:

Δημοσιεύω το ίδιο κείμενο, δηλαδή το τροπάριο «Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου» και παρακαλώ τους κ.κ.συναδέλφους, αλλά και τους σπουδαστές της πατρώας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής να μου πουν ποια είναι η σωστή μελοποίηση: αυτή του Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου ή του Ιωάννου Πρωτοψάλτου;
Προσοχή παρακαλώ: όχι ποια είναι πιο «ωραία», αλλά ποια είναι η σωστή και γιατί.
Ευχαριστώ!
Ιωάννης Δαμαρλάκης

(Σημ.: Κάνοντας «κλικ» επάνω στα μουσικά κείμενα, εκείνα μεγεθύνονται για ευκολότερη ανάγνωση.)

ΕΡΩΤΗΜΑ_5ο_Α

ΕΡΩΤΗΜΑ_5ο_Β

Ερώτημα 6ο:

Ποιο είναι πιο σωστό «από πάσης απόψεως», σύμφωνα με τους κανόνες μελοποιίας της ιεράς μουσικής μας (θεωρητικής, πρακτικής, γραμματικής και συντακτικού).
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ δεν τονίζει το «Σου» στο «δοξάζομέν Σου….»
Ο ΠΕΤΡΟΣόχι απλά το τονίζει (γραμματικώς), αλλά δίδει και μουσική – τρόπον τινά – έμφαση.
Ποιο από τα δύο είναι ορθό; Ιδού το ερώτημα!

Ιωάννης Δαμαρλάκης

(Σημ.: Κάνοντας «κλικ» επάνω στα μουσικά κείμενα, εκείνα μεγεθύνονται για ευκολότερη ανάγνωση.)

ΕΡΩΤΗΜΑ_6ο_Α
ΕΡΩΤΗΜΑ_6ο_Β
Τα προηγούμενα 4 ερωτήματα βρίσκονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Διαγωνισμός Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Β.Μ.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ_ΣΥΛΛΟΓΟΣ_ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ_ΟΝΟΜΑ

χωρίς τίτλο

 KOUKOUZELIS_2

Ο σύλλογός μας στην προσπάθειά του για τη διάσωση, διάδοση και προβολή της Βυζαντινής Μουσικής, με σκοπό την άμιλλα, αλλά και τη γνώση…

Untitled-1

…με έπαθλο – δώρο βιβλία Βυζαντινής Μουσικής. Οι απαντήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Οι απαντήσεις θα αξιολογούνται από την επιτροπή που έχει συσταθεί γι΄αυτό και από το Δ.Σ. Οι ερωτήσεις (διαγωνισμοί) θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους 2016, με θέματα Ψαλτικής, Τυπικού και Βυζαντινής Μουσικής. Σκοπός και στόχος μας, όπως είπαμε, είναι η άμιλλα, αλλά και το ενδιαφέρον, κυρίως των νέων.

Α΄ ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

1) Γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι τα αργά Ειρμολογικά Μέλη ακολουθούν τους Δεσπόζοντες φθόγγους και γενικά την ίδια δομή στο μέλος με τα σύντομα, στις Ιαμβικές Καταβασίες των Χριστουγέννων στο σύντομο μέλος πριν την κατάληξη γίνονται στον Γα ή στον Νη, στις αργές γίνονται στον ΖΩ;

2) Γιατί στα εξαποστειλάρια (στο τελευταίο πριν τους Αίνους) έκαναν κατάληξη προς παύση όλοι οι παλαιοί Δάσκαλοι, αφού δεν μεσολαβεί αίτηση του Ιερέα;συμβολο

3) Γιατί στο «Γεύσασθε….» (κοινωνικό των Προηγιασμένων) υπάρχει κράτημα «τενενα», αφού γνωρίζουμε ότι είναι πένθιμη περίοδος και δεν επιτρέπονται κρατήματα;

4) Γιατί μεταφέρεται ως «εορτάσιμος» η εορτή του Αγίου Γεωργίου μετά το Πάσχα και δεν μεταφέρονται και άλλες εορτές, π.χ. η εορτή των Αγίων Σαράντα;

Για κάθε διευκρίνιση ή απορία, απευθύνεστε στον Πρόεδρο της επιτροπής κ.Ιωάννη Δαμαρλάκη στα τηλέφωνα: 2810.230.620 και 6977.412.081.